Veranstaltungen

.Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September

Freitag, 22.10.2021 | 09:00 - 09:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

KM-Finanzen Bauhoflösung SMART

Beschreibung

Freitag, 22.10.2021 | 10:00 - 10:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

KM-Finanzen Bauhoflösung Standard

Beschreibung

Freitag, 05.11.2021 | 09:00 - 09:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

Roadmap KM-Personal

Beschreibung

Freitag, 05.11.2021 | 10:00 - 10:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

Roadmap KM-Finanzen 2030

Beschreibung

Freitag, 19.11.2021 | 09:00 - 09:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

Umstellung KM-V auf KM-StA

Beschreibung

Freitag, 19.11.2021 | 10:00 - 10:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

Präsentation KM-StA

Beschreibung

Freitag, 03.12.2021 | 10:00 - 10:45

Komm.ONE Kompakt - Online Seminar-Reihe

Informationsveranstaltungen
Kurzbeschreibung

Roadmap Finanzen_Infoma

Beschreibung